TRENING MAVI

AKTIV, PRAKTISK, EFFEKTIV

Hvorfor stole p MAVI med utvikling av av våre managers, selgere og konsulenter?
MAVIs trening garanterer utviklingen til deltagerne siden prosessen baserer seg først og fremst på utvikling av potenialet til den enkelte i forbindelse med å takle forandringsfasene han eller hun blir utsatt for.

Disse treningsøkter vil ikke begrense seg til bevisstgjøring (teoretisk eksponering av konsepter som deltagerne bør anvende), men vil virke inn i dybden hos den enkelte for å produsere en positiv forandring i ens egne holdninger og adferd i forhold til den daglige operative realitet.

Utviklingen av positiv adferd overfor en selv, ens rolle og de andre, blir fundamental for å lykkes i å skape konkrete og effektive resultater.